Публикации

Научната и преподавателска кариера на проф. д-р Стефан Карастоянов определят неговият широк мироглед и творчество. По-голямата част от неговите публикации са свързани със социално-икономическата и регионална география на страните, енергетиката, енергийната политика, политическата география и регионалното развитие.

Най-новата монография на проф. д-р Стефан Карастоянов и доц. д-р Николай Попов е вече на книжния пазар.

Balkan II CoverBalkan II Back

Регионална и политическа география на Балканските страни  – Част втора

Политическа гегорафия, геополитика и геостратегия 2008

Политическа география, геополитика и геостратегия 2008

Географията вчера, днес и утре

Географията вчера, днес и утре

Косово

Косово

Чечения

Чечения

Регионална политическа география на балканските страни

Регионална политическа география на балканските страни

Чечения

Чечения

Косово - Албански

Косово – Албански

Политическа гегорафия, геополитика и геостратегия 1997

Политическа гегорафия, геополитика и геостратегия 1997

Балканите Политикогеографски анализ

Балканите Политикогеографски анализ

За целостта и комплексността на географската наука

За целостта и комплексността на географската наука

Портрет на регионите Том 10

Портрет на регионите Том 10

Портрет на регионите Том 10

Портрет на регионите Том 10

Регионална география на България

Регионална география на България

Мястото на националболшевизма е на бунището на историята

Мястото на националболшевизма е на бунището на историята

География - геополитика

География – геополитика

Геоикономика

Геоикономика

География и икономика 9 клас

География и икономика 9 клас

География и икономика 10 клас

География и икономика 10 клас

Икономическа и социална география на арабските страни

Икономическа и социална география на арабските страни

Икономическа и социална география на социалистическите страни в Европа

Икономическа и социална география на социалистическите страни в Европа