Проф. д-р Стефан Карастоянов

 

Добре дошлKarastoyanovи в личната ми страница

Животът е само един миг между две вечности. Или казано по иначе нашия живот се дели на два периода – първия прекарваме в бъдещето, а втория в миналото. Какво вземаме от миналото? Дали достатъчно добре познаваме нашите учители ? Позволявам си да споделя, че времето, което прекарах като студент и преподавател в Университета за мен беше време, в което винаги съм се чувствал ученик, който живее с уроците на своите учители. В Университета ние успяхме да се докоснем до пространствената вселена на такива блестящи учени като Анастас Иширков, Иван Батаклиев и Димитър Яранов – основатели на българската географска школа. Не мога да кажа точно какво от големите уроци на учителите е останало у нас, не мога да кажа също и колко от това сме пренесли във времето на нашите ученици, не мога да преценя доколко те ще  съумеят да го съхранят и обогатят, но в едно съм дълбоко убеден – паметта на учителите ни  е нужна повече от всякога. Учителят, казваше някога големия български художник Илия Бешков е като “неизплатена полица”, която трябва през целия ни живот да поддържа и отговорността, и благодарността ни жива. Ако обръщам внимание на професорите Иширков, Батаклиев и Яранов, то е защото моралната отговорност и по-точно отговорността пред уроците на тези достойни българи, живели преди нас трябва да бъдат превърнати в действие и поведение. Задължително трябва да има памет за това, което другите са били, което не са успели да бъдат- памет за строителите на научното здание на България. Кое би ни съхранило със своя собствена територия в глобалния свят на духа ? Без съмнение съхранената наша историческа и духовна памет. Географското пространство на България може да се е променяло във времето, но величието на една нация не се измерва с големината на нейната територия, а с духовното пространство. Затова ще повторя – историческата и духовна памет са в основата на националното ни достойнство. Дали обаче националното ни и лично безпаметство не са се превърнали в национална особеност ? Това е част от словото ми, произнесено на 70 -годишния ми юбилей в Дипломатическия клуб в Горна баня. Мое верую е било и ще бъде, че науката е като Земята -човек може да притежава само малка част от нея.

Публикации

Научната и преподавателска кариера на проф. д-р Стефан Карастоянов определят неговият широк мироглед и творчество. По-голямата част от неговите публикации са свързани със социално-икономическата и регионална география на страните, енергетиката, енергийната политика, политическата география и регионалното развитие.

Политическа гегорафия, геополитика и геостратегия 2008

Политическа гегорафия, геополитика и геостратегия 2008

Географията вчера, днес и утре

Географията вчера, днес и утре

Косово

Косово

Чечения

Чечения